Aktiviteter

Stokken Veterankorps øver hver onsdag kl 1830 - 2100, unntatt i ferier o.l. Tilsammen blir det 30-35 øvelser i året. Korpset spiller ved “de store anledninger”, som f.eks. 1. mai og 17. mai. Som regel avslutter vi vårsemesteret med en konsert på Torvet i Arendal.

I tillegg stiller vi opp ved lokale arrangementer når vi blir spurt. Det kan være alt fra Eldresenterets julemesse til åpning av nytt friluftsområde i nærmiljøet. Vi spiller av og til på Saltrøds pleiehjem Liatunet, på eldresenteret Kuben på Eydehavn og vi spiller på sykehuset i Arendal en gang før jul.

Ellers arrangerer vi av og til “Syng eller spill med oss” - kvelder sammen med andre korps eller kor i distriktet, og vi deltar på julekonserten i Stokken kirke en søndag før jul.