Stokken Veterankorps
Postboks 12
4851 Saltrød

Gå hit for øvrig kontaktinformasjon.

Kontakt oss

  • Leder, Bjørn Ellefsen, tlf. 905 66 186 , e-post    bjo.thore@gmail.com
  • Sekretær, Eli Benedikte Berg Olsen, tlf. 415 15 144
  • Kasserer, Torgeir Hermansen, tlf. 926 65 691
  • Styremedlem, Liv Stene, tlf. 996 41 294
  • Styremedlem, Lise Marit Frøshaug, tlf. 957 45 965

Dirigent, Harald Strengenes, tlf. 99641356