Korpsets historie

I desember 1986 sto det en notis i lokalavisen som lød omtrent slik:

“I 1988 har Stokken Skolemusikkorps 30 års jubileum. Vi vil i den anledning prøve å få samlet gamle Stokken musikanter og forsøke å få i stand et Jubileumskorps. Interesserte kan møte på Stokken skole….”.

Det møtte ca 15 gamle musikanter, og øvelser ble startet opp annenhver mandag kl 1800 på Stokken skole. De som ikke hadde egne instrumenter fikk, så langt det lot seg gjøre, låne av Stokken Skolekorps.

Etterhvert så kom det flere til, og tilflyttere fra andre korps var også velkomne. Snart talte “jubileumskorpset” ca 25 medlemmer, og det ble opprettet et interimsstyre som besto av Turid Johannessen, Ole Bjørn Moland og Liv Stene. Disse ordnet med spilleoppdrag, økonomi og andre praktiske saker.

Det ble holdt en avstemning over hva korpset skulle hete. Noen stemte på Stokken Jubileumskorps, men valget falt på Stokken Veterankorps.

Neste oppgave var å skaffe uniformer; medlemmene måtte jo være uniformert når korpset skulle spille ute. Det ble kjøpt inn røde kjeledresser og hvite joggesko til formålet.

Det ble endel diskusjon om hva man skulle gjøre med instrumenter. Etterhvert fikk korpset mange medlemmer og skolemusikken trengte sine instrumenter selv. Noen hadde kjøpt seg egne instrumenter, men fortsatt var det behov for nye innkjøp. Løsningen ble å samle inn penger på utlodninger o.l., og etterhvert ble instrumenter kjøpt inn.

Det ble også vedtatt at dersom korpset skulle bli nedlagt så skulle instrumenter og evt. midler tilfalle Stokke Skolemusikkorps.

Vi øvde og vi øvde, - og vi ble flinkere og flinkere. Etterhvert fikk korpset også endel spilleoppdrag rundt om i kommunen. Første store oppdrag var 17. mai 1987, og da spilte korpset i nye røde uniformer. Det var spennende og det gikk bra.

Mindre bra gikk det da korpset skulle spille på kulturdagene i Moland. Det blåste og regnet og det var et skikkelig ruskevær, og korpset skulle blant annet spille “Ut mot havet”. Agderposten skrev etterpå at vi hadde blåst “noe surt”. Men pytt, pytt, - vi hadde det gøy, og det er hovedmålet med det hele: Vi skal spille for å ha det gøy!

Etterhvert som aktivitetene økte kom korpset inn i stabile former med ordinært styre og årsplaner som består av faste ukentlige øvelser og ca 10 spilleoppdrag / opptredener i året.