Dirigenten

Dirigent for Stokken Veterankorps er Harald Strengenes.

Når det behøves besørger han også god lyd i sin gyldne kornett.

dirigent