Medlemmer

Listen nedenfor viser medlemmene i Stokken Veterankorps i 2016

Navn:

Instrument:

Berit Aker

Kornett

Sølvi Anderson

Klarinett

Åsmund Asdal

Alt-sax

Vivian Borchgrevink

Baryton

Bente Ellefsen

Klarinett

Bjørn Ellefsen

Bass

Lise Marit Aandalen Frøshaug

Baryton

Torgeir Hermansen

Trompet

Liv Johnsen

Trompet

Tone Joten

Kornett

Odd Georg Knutsen

Bass

Robert Krogstad

Kornett

Mona Norberg

Trombone

Øyvind Olafsen

Tuba

Eli Benedikte Berg Olsen

Tenor

Gro Olsen

Klarinett

Monika Omholt

Klarinett

Svein Pedersen

Ess Tuba

Anita Salomonsen

Kornett

Liv Stene

Klarinett

Ingrid M. Stiansen

Kornett

Ole Andrè Stiansen

Baryton

Else-Liv Strengenes

Kornett

Harald Strengenes

Dirigent

Mikael Tengelsen

Slagverk

Lillian Steinsholm

Alt-sax

Åsmund Asdal

Alt-sax

Kristine Omholt

Alt-sax

Sølvi Anderson

Klarinett

Roald Buvig

Trompet

Torgeir Hermannsen

Trompet

Thomas Krogstad

Baryton