Trommer

michaltrommerTrommisen i Stokken Veterankorps
heter Mikael Tengelsen.